PostHeaderIconDelphi. Как узнать, находится ли дискета в дисководе?

type
 TDriveState(DS_NO_DISK, DS_UNFORMATTED_DISK, 
  DS_EMPTY_DISK, DS_DISK_WITH_FILES);

function DriveState(DrvLetter: Char): TDriveState;

var
 Mask: String[6];
 SearchRec: TSearchRec;
 oldMode: Cardinal;
 ReturnCode: Integer;

begin
 oldMode: = SetErrorMode(SEM_FAILCRITICALERRORS);
 Mask:= '?:\*.*';
 Mask[1] := DrvLetter;
 {$I-} { отключить обработку исключительных ситуаций }
 ReturnCode := FindFirst(Mask, faAnyfile, SearchRec);
 FindClose(SearchRec);

 {$I+}
 case ReturnCode of
  { как минимум один файл был найден }
  0: Result := DS_DISK_WITH_FILES;
  { файлов не найдено и дискета в порядке }
  -18: Result := DS_EMPTY_DISK;
  { DS_NO_DISK для DOS, ERROR_NOT_READY для WinNT, ERROR_PATH_NOT_FOUND для Win 3.1 }
  -21, -3: Result := DS_NO_DISK;
 else
  { дискета лежит в дисководе но она не форматировнная }
  Result := DS_UNFORMATTED_DISK;
 end;
 SetErrorMode(oldMode);
end; { DriveState }
 
Copyright © 2007-2010 IsIProg.ru. All Rights Reserved.