PostHeaderIconDelphi. Функция VarFromDateTime( DateTime: TDateTime ): Variant;

Функция VarFromDateTime( DateTime: TDateTime ): Variant;

Модуль: System

Описание
Функция преобразовывает значение типа TDateTime в значение типа Variant, содержащее дату и время (TvarData.VarType=varDate).

Пример
var
   V: Variant;
   D: TDateTime;
begin
   D:= Now;
   V:= VarFromDateTime(D);
   MessageDlg( V, mtInformation, [mbOk], 0);
end;

 
Copyright © 2007-2010 IsIProg.ru. All Rights Reserved.